Kundreferens

SSAB

Sedan 2007 har SSAB använt Monas hjälp i olika sammanhang.  Som samtalsstöd i rehabiliteringssammanhang där Mona har både kortare och längre uppdrag beroende på vilken typ av problematik det handlar om. Anledningarna till samtalsstödet har varit många;  Utmattningssyndrom, panikångest, depression och olika typer av livskriser mm.

Mona har också i samarbete med oss utformat och hållit i utbildningsinsatser inom stress- och sömnproblematik.

"Mona har många styrkor, bland annat en förmåga att skapa ett förtroendefullt samtalsklimat med all typ av personal och i alla typer av frågor. Mona är alltid ett mycket bra stöd både för den som får samtalsstödet men också då det gäller att coacha berörda chefer i hur de på bästa sätt kan stötta individen i sin rehabiliteringsprocess. Mona ser helheten och vikten av att en rehabiliteringsinsats ska ”hålla i längden” vilket förutsätter att berörd individ och hans/hennes chef får stöd i hur de ska fortsätta processen på arbetsplatsen. Vi arbetar som med  lokalt chefsstöd, och har också i vår roll ett stort utbyte med Mona utifrån de frågeställningar man som HR Partner och rehabsamordnare ställs inför".

Vi  kan varmt rekommendera Monas tjänster! Välkommen att ringa oss för en referens. 

Erik Arnberg, HR-Partner & rehabsamordnare, SSAB Emea AB, 

Ulrica Claesson, HR-Partner Produktion, SSAB Emea AB,  

Mika Söderström, Kompetensutvecklare, SSAB Emea AB

Borlänge 2012-11-23 

 

Erik Arnberg

HR-Specialist Rehabexpert på Falu kommun, fd. HR-Partner och rehabsamordnare på SSAB

"Mona har en fantastisk förmåga att få bra kontakt med människor hon behandlar, det gör att hon kommer till kärnan tidigt i behandlingen och kan planera den fortsatta tiden på ett klokt sätt. Hon har förmåga att lyssna in och låta personen vara en viktig del av samtalet".

6 jun 2016

 

Rita Fredin Larsson

Kbt-terapeut, legitimerad distriktssköterska, egen företagare, rehab.coach, personalkonsult

"Mona är en varm och innerlig person med lång erfarenhet i personalvårdande insatser och mycket kunnig och engagerad KBT-terapeut. Rekommenderas varmt"!

16 feb 2016