Vad är mindfullness?

När vi är ”här och nu”, det är då livet kommer till oss!

 Livet är till för att njuta!

Mindfullnesövningar är ett av verktygen bl.a. inom KBT terapin, men användas även som en egen terapiform och ska ses som en livsstilsförändring, ej enbart vid enstaka perioder eller bara användas som ett säkerhetsbeteende.

Mindfullness = Medveten närvaro och kommer ifrån budismen. Forskning har gjorts på munkarnas hjärnor och funnit att deras hjärnor är större än andras hjärnor. Detta på grund av all meditation.

Mindfullness i hjärnan

Det händer mycket i vår hjärna (redan efter 30 sek) när vi är här och nu. Hjärnan är plastisk dvs. kan bygga om sig och koppla om. Vi kan skapa nya vägar i hjärnan som gör att gener kan slås av och på som en ficklampa. Gener är inte ödesdigert! Synapserna kan förstärkas. Nya hjärnceller föds. Men det tar tid att bygga om och det kräver jobb! Vi måste träna, träna, träna, varje dag, annars blir det inget!

Från grubblerier till mindfullness

Ofta är vi antigen bakåt i tiden med våra tankar eller tankar om hur det ska bli i framtiden. Vi är sällan här och nu i det vi gör. Vi ältar och grubblar över allt och allting och ofta över oförätter eller tankar om att förändra andra så att det ska bli som vi vill ha det. Alla dessa tankar och föreställningar vi har  över händelser, relationer eller återkommande situationer oroar oss,  många gånger helt i onödan. Eftersom många också har svårt att vara här och nu så upplever vi ofta brist på tid och det stressar oss.

Så fort vi värderar det vi tänker på, så drar det igång våra känslor på gott eller ont och som ofta gör att vi agerar utifrån dessa känslor. Känslorna i sig är inte ”farliga” men det är hur vi agerar utifrån dessa som kan bli besvärliga för oss själva eller för andra i våra relationer. Detta gör att vi ofta hamnar i en ond cirkel.

Användningsområden

  • Känsloreglering. Om man är mindfull har man inte lika lätt att vara upprörd. Är man inte upprörd kan man ta bättre beslut. Varje känsla har en funktion. Fungerar inte känslan, måste man reglera upp eller ner. En hjärna som har tränats med mindfullness kunde enligt forskning reglera känslorna snabbare ex. sorg, ångest, aggression, rädsla m.m. Fastna inte i känslan – sätt bara ord på den och använd rätt ord på rätt känsla! Reglera sedan!
  • Få stopp på grubblerier och ältande
  • Bättre sömn, minne-, koncentration och mer energi
  • Få känsla av att ha mer tid
  • Sinnesfrid
  • ”Släppa”  gml. minnen och se möjligheterna
  • Meditation – mindfullness reparerar hjärnan efter ex. stress

Nyckelord inom mindfullness

  • ”Öppen” och ”riktad” uppmärksamhet
  • Här och nu (yttre och inre)
  • Acceptans på ett icke värderande sätt. Du behöver inte ”gilla” det som händer, men hellre inte värdera detta som bra eller dålig. Sinnesrobönen passa mycket väl in här.

”Acceptera det du inte kan förändra och ha mod att förändra det du kan, och ha förstånd att se skillnaden.

 

Källor och några litteraturförslag i ämnet;

”Mindfullness i hjärnan” av Åsa Nilssonne,

 ”Vem är det som bestämmer över ditt liv”? Av Åsa Nilsonne

”Att leva ett liv och inte vinna ett krig” av Anna Kåver

”Mindfullness i vardagen” av Ola Schenström

”Mindfullness – ögonblickets under” av THICH NHAT HANH