Jag kan erbjuda följande tjänster

 

  • Stöd- och vägledningssamtal i krissituationer
  • Stresshantering
  • Handledning av chefer
  • KBT terapi
  • Parterapi
  • Föreläsningar/utbildningar i stress och sömn

 

 

 

Dagens samhälle präglas av stora förändringar och omstruktureringar, inte minst inom arbetslivet. Gamla strukturer upplöses i takt med att nya växer fram.

De snabba förändringarna ställer också stora krav på den enskilde människan. Många gånger krav som han/hon inte orkar med, vilket får till följd att många blir långtidssjukskrivna med stressrelaterade sjukdomar.

Varje människa är unik och kräver olika insatser för att förändra sin livssituation. Viktigt att skapa trygghet i en förändringsprocess.