Välkommen till min hemsida

 imona AB - din samtalspartner


Känns livet övermäktigt just nu?

Då kanske jag kan hjälpa dig att reda ut alla trådar och titta på vad du behöver för att hitta dig själv igen och återfå balansen i livet. 
 
Jag har lång erfarenhet att jobba med människor i livskris och framför allt med stressproblematik.


"Bara den som vågar vandra, hittar nya vägar",

 men stanna gärna till ett tag och reflektera tillsammans med mig vart du ska gå

Titta gärna mer, så berättar jag hur det går till.


Mona Norgren
KBT-terapeut, dipl. Rehabiliteringskoordinator, cert. Andningsinstruktör 


GPDR

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. Imona AB-din samtalspartner har anpassade journalsystem och  enligt lag ska våra samtal journalföras, all behandling journalförs i ett anpassat journalprogram med hög säkerhet.

Liksom all annan hälso- och sjukvård har vi sekretess och tystnadsplikt vilket är något vi tar på största allvar. Inget sägs till tredje part utan att samtycke finns från dig innan.
ALLA måste visa upp en giltig legitimation!   Det är för din egen säkerhet som din identitet kontrolleras!

Se i menyn för vår integritetspolicy!